asociacijaasociacija
PROFESINIS VIZITAS Į ČEKIJOS RESPUBLIKĄ

Vykdant projektą „Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacijos veiklos stiprinimas“ kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-024, pagal poveiklę 1.1.2.1. „Augalininkystės naujovės ir technologijų plėtra“, š. m. kovo 5-9 dienomis buvome išvykę profesinio vizito į Čekijos Respubliką.

Komandiruotės metu Dr. Audrius Sasnauskas, Dr. Marius Aleinikovas ir  Dr. Virginijus Feiza aplankė Sodininkystės mokslinio tyrimo ir selekcijos institutą Holovousy (Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy Ltd.). Institutas įkurtas 1951m., o nuo 1990 m. įgavo privataus instituto statusą. Institute dirba 20 mokslo darbuotojų. Svarbiausios mokslinės veiklos kryptys: sėklavaisių ir kaulavaisių selekcija, laboratorinės paslaugos nustatant grybines ligas, bakterijas, virusus ir jų sukėlėjus, biotechnologiniai tyrimai. Dalykinio susitikimo metu mokslininkai buvo  supažindinti su atliekamais moksliniais obelų, slyvų bei trešnių veislių tyrimais, aplankėme sveikos sodinamosios medžiagos ir selekcinius daigynus šiltnamiuose bei selekcinius sodus. Dr. Audrius Sasnauskas, Dr. Marius Aleinikovas ir  Dr. Virginijus Feiza dalyvavo obelų veislių vaisių degustacijoje. Gavome naujausią literatūrą apie naujai registruotas sodo augalų veisles Čekijos Respublikoje ir literatūros apie institute atliekamus mokslo darbus. Skaitykite toliau »

Mokslinių gebėjimų stiprinimas

UNIVERSITETŲ ŽINIŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

 

 

LVA gyvulininkystės instituto vykdomi projektai

BP projektai [Plačiau]

Cost projektai [Plačiau]

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos projektai [Plačiau]

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
REMIAMOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TAIKOMOSIOS VEIKLOS PROGRAMOS

Žemės ūkio paskirties gyvūnų palikuonių lyties reguliavimo galimybių studija [Plačiau]

Premiksų geros gamybos ir geros ženklinimo praktikos vadovo projekto parengimas [Plačiau]

Kiaulių skerdenų kokybės palyginamasis įvertinimas, panaudojant skirtingas kiaulių skerdenų raumeningumo nustatymo formules FOM prietaisais [Plačiau]

At metodu kontroliuojamų karvių produktyvumo apskaičiavimo koeficientų taikymo įvertinimas [Plačiau]

Avių prieauglio gavimo ir išauginimo technologijų palyginamasis įvertinimas [Plačiau]

Sezoniškumo įtakos eržilų spermos kokybei įvertinimas [Plačiau]

Antrinių perdirbamosios pramonės produktų (b krakmolo dekstrinų sirupo, aliejaus ir (ar) išspaudų, grūdų žlaugtų) panaudojimo gyvūnų mitybai ir jų funkcionalumo tyrimas [Plačiau]

Silosuotų pašarų ėdamumas ir jo įtaka ūkinių gyvūnų produktyvumui, gyvūninės produkcijos sudėčiai ir higieninei kokybei [Plačiau]

Premiksų geros gamybos ir geros ženklinimo praktikos vadovo projekto parengimas [Plačiau]

Lietuvos žemaitukų veislės arklių fenotipinio ir genotipinio specifiškumo tyrimai [Plačiau]

Genetinės medžiagos panaudojimo metodų ir technologijų kūrimas senosioms ūkinių gyvūnų veislėms išsaugoti [Plačiau]

Galvijų genetinių išteklių ovocitų ilgalaikio išsaugojimo ex situ metodų poveikio jų gyvybingumui tyrimas [Plačiau]

Projektas „Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacijos veiklos stiprinimas“

Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacijai (AMMIA) pateikus paraišką Europos Sąjungos Paramos fondui, Europos Socialinio fondo Agentūrai, skirta parama projektui „Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacijos veiklos stiprinimas“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų asociacijų veiklos stiprinimas“.

Projekto numeris: Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-024

Projekto trukmė: 2010 m. balandžio 1 d. – 2012 m. kovo 31 d.

Projekto parama: projektui įgyvendinti skiriama iki 599 732,00 Lt, iš jų iki 509 772,20 Lt skiriama iš ES fondų lėšų ir 89 959,80 Lt – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto trumpas aprašymas: žemės ūkio srities mokslo ir tyrimų veikloje dalyvauja universitetai ir įvairūs institutai, tačiau jų tyrimai nėra koordinuojami, nediskutuojama dėl platesnio jų pritaikymo bei komercializacijos, taip pat nepanaudojama kompetencija ir žinių sklaidos galimybės. Dėl to dalis tyrimų neturi tęstinumo, neįjungiami į platesnius mokslinius tyrimus arba nėra panaudojami praktikoje, pritaikomi rinkoje. Institutams taip pat sunku užsitikrinti reikiamą finansavimą tyrimams atlikti, nes sunkiau pagrįsti atskirų, mažiau kompleksinių tyrimų mokslinį ir ekonominį naudingumą.

Skaitykite toliau »

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro narių vykdomi projektai

Lietuvos žemdirbystės instituto vykdomi projektai:


ES struktūrinų fondų projektai:

“Augalų biotechnologijos tinklo tyrimų bazės modernizavimas” [Plačiau]

“Tausojančio gamtinių išteklių naudojimo agronominių tyrimų bazės Lietuvos žemdirbystės institute modernizavimas” [Plačiau]

“Aukščiausios studijų pakopos – magistrantų ir doktorantų – ruošimas žemės ir miškų ūkio augalų biotechnologinių tyrimų srityje” (Priemonė 2.5) [Plačiau]

“Žmonių išteklių kokybės gerinimas žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų srityje” (Priemonė 2.5) [Plačiau]

“Žemės ir miškų ūkio augalų biotechnologinių tyrimų tinklas”(Priemonė 1.5) [Plačiau]

“Lietuvos žemdirbystės instituto žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas agronomijos mokslų tyrimų ir inovacijų srityje“ (Priemonė 2.5) [Plačiau]

“Baltijos jūros regiono bioenergetikos skatinimo projektas” (Bioenergetikos skatinimas) [Plačiau]

Apie LŽI vykdomus projektus [Plačiau]

Skaitykite toliau »