asociacijaasociacija
Srutas galima paversti vandeniu ir trąšomis

Pranešimas spaudai 2011m.lapkričio 2-oji

Srutas galima paversti vandeniu ir trąšomis

Švedų kompanija „Biotain“ laimėjo 2011 metų „Baltijos organinių trąšų tvarkymo apdovanojimą“.

Švedijos mieste Sanga-Säby vykusioje konferencijoje „Žalesnis žemės ūkis mėlynesnei Baltijos Jūrai“ buvo paskelbtas 2011 metų „Baltijos organinių trąšų tvarkymo apdovanojimo“ nugalėtojas. Nugalėtoju tapo Švedijos kompanija „Biotain“ iš Ängelholm miesto sukūrusi technologiją „Splitbox-Agri“.

Generalinis „Biotain“ direktorius Per Ewers prizo įteikimo ceremonijoje pasakė:

- „Mes esame labai laimingi ir pagerbti, kad mūsų technologija laimėjo „Baltijos organinių trąšų tvarkymo apdovanojimą“. Mes nekantraujame prisidėti prie Baltijos Jūros taršos mažinimo ir problemą paversti naujais ištekliais“.

„Biotain“ išvystė technologiją, kuri leidžia sumažinti bendrą mėšlo masę 90 %. Proceso pabaigoje gaunamos skystoji bei sausoji frakcijos ir vanduo. Sausoji frakcija gali būti naudojama kaip trąša, biodujų gamybai arba kaip kuro granulės, o skystoji frakcija – kaip trąša. Vanduo tampa toks švarus, kad jį galima grąžinti į aplinką arba naudoti drėkinimui.

Nugalėtojas buvo išrinktas iš šešių, paraiškas pateikusių, dalyvių. Tarp apdovanojimui pristatytų inovatyvių technologijų buvo mėšlo rūgštinimo bei substrato, gauto iš biokuro gamyklų, džiovinimo technologijos.

Kompaniją „Biotain“ nugalėtoja išrinko žiuri, kurią sudarė projekto „Baltijos organinės trąšos“ koordinatorius, Suomijos žemės ūkio produkcijos tyrimų instituto (MTT) technologijų direktorius Markku Järvenpää ir Danijos CEO žemės ūkio verslo parko direktorius Lars Visbech Sørensen. Kompanija „Biotain“ buvo pripažinta nugalėtoja atsižvelgiant į naujos technologijos vertę, komercinį mėšlo perdirbimo technologijos potencialą, logistinę naudą bei ambicijas kuriant naujus produktus. Apdovanojimas buvo skirtas remiantis rašytinėmis paraiškomis, taigi nebuvo įvertinta praktinė technologijos nauda.

Projekto „Baltijos organinės trąšos“ tikslai yra verslo atnaujinimas ir plėtra, darbo vietų kūrimas ir technologijų eksportas naudojant organinėse trąšose esančius maisto medžiagų ir energijos išteklius. Šių tikslų siekiama tiriant ir vertinant technologijas, skatinant verslą organinių trąšų tvarkymo technologijų srityje. Taigi „Baltijos organinių trąšų tvarkymo apdovanojimas“ buvo įteiktas. Šis apdovanojimas buvo paskirtas pirmą kartą, tačiau tikimasi, kad tai taps tradicija.

Skaitykite toliau »

Pranešimas

 

Pranešimas spaudai 2011 m. lapkričio 2 d.

Ar gali žemės ūkis tapti pavyzdžiu kelyje į tvarumą?

Trys ES projektai suvienijo jėgas, kad rastų sprendimus žemės ūkio aplinkosaugos klausimams išspręsti

 

Lapkričio 2d., Sånga-Säby,Švedija. Trys ES finansuojami projektai sukvietė žemės ūkio ir aplinkosaugos atstovus į „Baltijos Jūros regiono konferenciją“ aptarti, kaip siekti tvaresnio žemės ūkio. Konferencija „Žalesnis žemės ūkis mėlynesnei Baltijos Jūrai“ vyko Sånga-Säby vietovėje lapkričio 2-3 dienomis. Konferencijoje dalyvavo 160 politikų, mokslininkų, ūkininkų bei jų konsultantų, aplinkosaugos organizacijų ir  verslo atstovų.

Šie projektai vertina žemės ūkio aplinkosaugos iššūkius ir ieško sprendimų skirtingais būdais. Projektas „Baltijos kompasas“ yra svarbiausiais sprendžiant strategines problemas bei išankstines sąlygas įgyvendinant geresnės žemės ūkio aplinkosaugos priemones. „Baltijos organinės trąšos“ akcentuoja galimą mėšlo maistinių medžiagų ir energijos naudą. „Baltijos Susitarimas“ telkia dėmesį į konsultacijas ir patarimus ūkininkams. Kartu šiems projektams buvo skirta virš 14 milijonų eurų paramos iš Europos Sąjungos Baltijos Jūros Regiono Programos 2007-2013 metams. Visi projektai turi partnerių Baltijos Jūros regione, o tai palengvina apsikeitimą žiniomis ir nuoširdų regiono bendradarbiavimą.

„Vieningas mūsų darbas jau įrodė, kad vyriausybės turi skatinti apsikeitimą patirtimi bei tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Turi būti akcentuojamos naujos sistemos ir žemės ūkio konsultacinės paslaugos“, nurodė projekto „Baltijos kompasas“ koordinatorius Staffan Lund, dirbantis Švedijos Žemės ūkio mokslų universitete.

Projektų rezultatai suteiks naudos visiems, kurie dirba su žemės ūkio aplinkosaugos projektais Baltijos Jūros Regione. Šie projektai skatins geriausių technologijų bei pažangios žemės ūkio praktikos vystymąsi ir patars ūkininkams, kaip juos įgyvendinti. Projektai gerina sąsajas tarp politinių instrumentų bei priemonių vietiniam ir privačiam sektoriui, skatina aplinkosaugos mokslo pritaikymą ir demonstruoja sistemingos inovacijos būdus. Projektų rezultatai suteiks naudingos informacijos politikams visame Baltijos Jūros Regione.

Skaitykite toliau »

Kvietimas

Baltijos jūros regione plėtojamam intensyviam žemės ūkiui reikia daug maisto medžiagų ir energijos, tačiau ne visi ištekliai, taip pat ir organinės trąšos, yra efektyviai panaudojami. Vis dar gaji nuomonė, kad mėšlas yra tik gamybos atlieka ir aplinkos taršos šaltinis.

Siekiant sėkmingiau spręsti šias problemas, 2010 metų rudenį pradėtas vykdyti ES Baltijos jūros regiono programos projektasBaltijos forumas pažangioms technologijoms ir darniam organinių trąšų tvarkymui – Baltijos organinės trąšos (Baltic Forum for Innovative Technologies for Sustainable Manure Management – Baltic Manure)

Projekto tikslai yra stiprinti verslą, gerinti maisto medžiagų apykaitos ciklus, skatinti atsinaujinančios energijos naudojimą ir mažinti aplinkos taršą, susijusią su žemės ūkio plėtra Baltijos jūros regione. Siekiama prisidėti prie Baltijos jūros regiono virsmo patrauklia investuoti, dirbti ir gyventi vieta.

Projekte nagrinėjamos 5 temos:
naujos organinių trąšų tvarkymo technologijos,
organinių trąšų rūšių normatyvų standartizavimas, išryškinant fosforo reikšmę, organinių trąšų tvarkymo technologinės grandinės tvarumo vertinimas,
organinių trąšų energinis potencialas, verslo inovacijos.

Projekte dalyvauja 18 institucijų iš 8 šalių. Lietuvoje projekto dalyvis yra Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras.Daugiau informacijos apie projektą galima rasti projekto internetinėje svetainėje adresu: http://www.balticmanure.eu

Baltijos forumas pažangioms technologijoms ir darniam organinių trąšų tvarkymui – Baltijos organinės trąšos

2011 09 07

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKĄ

2011 m. Baltijos organinių trąšų tvarkymo apdovanojimui

Galbūt sugalvojote ir norėtumėte reklamuoti originalią technologiją, padėsiančią užtikrinti darnų organinių trąšų tvarkymą? Galbūt siekiate savo technologiją dar labiau paviešinti ir pasiūlyti platesnei Baltijos jūros regiono rinkai?

Jei taip, teikite paraišką naujam Baltijos organinių trąšų tvarkymo apdovanojimui!

ES Interreg programos ko-finansuojamas projektas Baltijos forumas pažangioms technologijoms ir darniam organinių trąšų tvarkymui – Baltijos organinės trąšos(Baltic Forum for Innovative Technologies for Sustainable Manure Management – Baltic Manure) siekia pakeisti vyraujantį požiūrį ir organines trąšas pradėti vertinti kaip naudingą išteklių, o ne kaip gamybos atlieką. To bus siekiama atliekant tyrimus ir technologijų vertinimą, identifikuojant verslo galimybes darnioms organinių trąšų valdymo technologijoms plėtoti. Tam ir yra įsteigtas Baltijos organinių trąšų tvarkymo apdovanojimas. Skaitykite toliau »

Tarptautinė mokslinė konferencija „Klimato kaita ir agro bei miško sistemų tvarumas“

Š. m. birželio 21-22 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale Sodininkystės ir daržininkystės institute vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Klimato kaita ir agro bei miško sistemų tvarumas“, kurioje pranešimus skaitys kviestiniai užsienio lektoriai iš Švedijos, Lenkijos ir Rusijos, bei Lietuvos ir kitų šalių mokslininkai, kurie gali pasiūlyti tarptautinę patirtį agronomijos ir miškų mokslų srityse. Išsamią informaciją ir konferencijos programą galite rasti internetiniu adresu: http://www.lsdi.lt/ .

Konferencija finansuojama vykdant projektą „Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacijos veiklos stiprinimas“ Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-024 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę “MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas”

Skaitykite toliau »

Tarptautinė konferencija „Augalų biotechnologijos pasiekimai Baltijos jūros regione“

Š. m. kovo 30-31 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją „Augalų biotechnologijos pasiekimai Baltijos jūros regione“.
Pagrindinės konferencijos temos:
• Augalų genomų tyrimai, savybių ir genų identifikavimas pagal molekulinius žymenis.
• Pagrindinis audinių kultūros vaidmuo augalų biotechnologijoje.
• Genetinės inžinerijos metodai augalų naudingų savybių pagerinimui.
• Augalų in vitro pramonė.
Daugiau informacijos galite rasti internetiniu adresu: http://bioplant.projektas.lt/lt/

Konferencija finansuojama vykdant projektą „Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacijos veiklos stiprinimas“ Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-024 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę “MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas”.

Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacijos veiklos stiprinimas

Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija (AMMIA) įgyvendina projektą pagal priemonės „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Įgyvendinant projekto buvo suorganizuoti tikslinių grupių mokymai pagal skirtingas specifikacijas: projektų valdymas, verslumo ugdymas ir darbuotojų įvairių kompetencijų ugdymas.

Mokymai „Projektų rengimas, valdymas, rezultatų analizė“ pirmajai tikslinei grupei prasidėjo 2010 m. lapkričio mėnesį Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMMC), į kurį remiantis LR vyriausybės 2009 m. nutarimu pagal bendras tyrimų kryptis buvo sujungtos trys artimos krypties mokslo institucijos: Lietuvos žemdirbystės, Sodininkystės ir daržininkystės bei Miškų institutai. Tikslinę dalyvių grupę sudarė LAMMC mokslininkai, rengiantys projektus agrarinių ir miškų mokslų sektoriuose. Mokymus vedė lektorius Alfredas Chmieliauskas. Mokymų metu pirmiausia išsiaiškinta kiekvieno mokslininko individuali patirtis, pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama rengiant ir vykdant projektus. Buvo dėstoma apie tinkamus projektų valdymo aspektus, nes jų įgyvendinimo metu dauguma rengėjų ir vykdytojų susiduria su žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymo problemomis. Mokymų metu lektorius akcentavo, kad „projektu yra laikoma veikla, skirta produktui, paslaugai arba rezultatui sukurti, o projektų valdymas – žinių, įgūdžių, priemonių ir metodų taikymas projekto veikloms siekiant, kad projektai atitiktų reikalavimus“. Dalyviams buvo priminti projektų valdymo etapai: idėja, tikslai, darbų apibrėžimas, tvarkaraštis, biudžetas ir rizikos analizė, kuriuos lektorius pateikė remdamasis įdomia ir pritaikoma patirtimi. Mokymai „Projektų rengimas, valdymas, rezultatų analizė“ vyko trims skirtingoms tikslinėms grupėms. Po mokymų dalyviai turėjo įvertinti, kas mokymo programoje buvo naudingiausia. Iš 45 apklaustųjų dauguma pažymėjo, kad itin sudomino komandinio darbo teorijos pagrindai ir komandos dalyvių ypatybių nustatymas, personalo valdymo aspektai ir žmonių tipų identifikavimas. Daugiau nei 97 proc. apklaustųjų buvo labai patenkinti mokymais „Projektų rengimas, valdymas, rezultatų analizė“ ir įgytomis bei atnaujintomis žiniomis. Skaitykite toliau »

Įgyvendinta mokymų „Projektų rengimas, valdymas, rezultatų analizė“ veikla

Mokymai „Projektų rengimas, valdymas, rezultatų analizė“ vyko 2010 m. lapkričio 18–19, gruodžio 16–17 ir 22–23 dienomis Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialuose Žemdirbystės institute bei Sodininkystės ir daržininkystės institute. Juose dalyvavo 45 mokslo darbuotojai. Mokymus vedė lektorius A. Chmieliauskas. Dalyviai analizavo projektų rengimo sėkmės ir nesėkmės prielaidas, mokėsi sudaryti projekto tvarkaraštį ir gairių planą, įgijo projektų rengimo ir valdymo patirties. Taip pat atliko savarankiškas užduotis: pateikė projekto idėją, pristatė tikslą, sudarė tvarkaraštį ir suinteresuotų šalių valdymo planą, numatė gairių planą, identifikavo projekto riziką.

Tikimasi, kad įgytos žinios padidins Asociacijos narių parengtų ir įgyvendintų projektų kiekį.

Skaitykite toliau »

Mokymai „Mokslo rezultatų komercializavimas, verslo įmonių steigimas ir valdymas“

Mokymai „Mokslo rezultatų komercializavimas, verslo įmonių steigimas ir valdymas“ yra suplanuoti trims grupėms po 15 dalyvių. Juose dalyvaus Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialų mokslo darbuotojai.

2010 m. gruodžio 8–9 dienomis Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale Žemdirbystės institute, Instituto al. 1, Akademijos mstl., Kėdainių r. sav. vyko I grupės dalyvių mokymai.

2010 m. gruodžio 13–14 dienomis Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale Sodininkystės ir daržininkystės institute, Kauno g. 30, Babtai, Kauno r. sav. vyko II grupės dalyvių mokymai.

Mokymų dalyviai ne tik įgijo žinių apie komerciją, komercializavimo procesus, pardavėjo motyvaciją, pardavimo etapus, situacijos analizę, pasitaikančius prieštaravimus, jų įveikimo būdus, bet ir atliko praktines užduotis.

2011 m. sausio 18–19 dienomis numatyti III grupės dalyvių mokymai.

Skaitykite toliau »

Mokymų ciklas „Efektyvi vidinė komunikacija. Komandinio darbo organizavimas“, „Kūrybinio mąstymo lavinimas ir idėjų generavimo metodai“ ir „Laiko planavimas ir darbo organizavimas“

Mokymų ciklą sudaro trys mokymo programos, skirtos darbuotojų įvairioms kompetencijoms ugdyti: „Efektyvi vidinė komunikacija. Komandinio darbo organizavimas“, „Kūrybinio mąstymo lavinimas ir idėjų generavimo metodai“ bei „Laiko planavimas ir darbo organizavimas“. Mokymų trukmė – 36 akad. val. (kiekvienai skirtingai dalyvių grupei po 12 akad. val.). Juose dalyvaus 45 dalyviai.

Pirmieji ciklo „Efektyvi vidinė komunikacija. Komandinio darbo organizavimas“ mokymai vyko 2010 m. gruodžio 13 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialuose Žemdirbystės institute, Sodininkystės ir daržininkystės institute bei Miškų institute. Mokymu metu lektorė pristatė komandinio darbo privalumus ir pavojus, komandos formavimo modelį, kylančių problemų analizę, komandos veiklos vizijos, misijos ir tikslų derinimą, formalių ir neformalių komandos narių vaidmenų derinimo problemą, efektyvių darbo metodų bei normų kūrimą komandoje, komandinių tarpasmeninių santykių vystymosi komandoje ypatumus ir kt. Skaitykite toliau »

Asociacija, Savanoriu pr. 287, LT-50127 Kaunas, tel. 8-37 555 415, faks. 8-37 55176,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 302089538, atsisk. sask. LT767044060006588716 AB SEB bankas, kodas 70440

E. paštas a.sasnauskas@lsdi.lt

Tinklapio sukūrima remia Lietuvos mokslo taryba.