asociacijaasociacija
Mokymų ciklas „Efektyvi vidinė komunikacija. Komandinio darbo organizavimas“, „Kūrybinio mąstymo lavinimas ir idėjų generavimo metodai“ ir „Laiko planavimas ir darbo organizavimas“

Mokymų ciklą sudaro trys mokymo programos, skirtos darbuotojų įvairioms kompetencijoms ugdyti: „Efektyvi vidinė komunikacija. Komandinio darbo organizavimas“, „Kūrybinio mąstymo lavinimas ir idėjų generavimo metodai“ bei „Laiko planavimas ir darbo organizavimas“. Mokymų trukmė – 36 akad. val. (kiekvienai skirtingai dalyvių grupei po 12 akad. val.). Juose dalyvaus 45 dalyviai.

Pirmieji ciklo „Efektyvi vidinė komunikacija. Komandinio darbo organizavimas“ mokymai vyko 2010 m. gruodžio 13 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialuose Žemdirbystės institute, Sodininkystės ir daržininkystės institute bei Miškų institute. Mokymu metu lektorė pristatė komandinio darbo privalumus ir pavojus, komandos formavimo modelį, kylančių problemų analizę, komandos veiklos vizijos, misijos ir tikslų derinimą, formalių ir neformalių komandos narių vaidmenų derinimo problemą, efektyvių darbo metodų bei normų kūrimą komandoje, komandinių tarpasmeninių santykių vystymosi komandoje ypatumus ir kt.

Kiti ciklo mokymai numatyti 2011 m. pradžioje.

Išsamesnę informaciją apie mokymus teikia projekto „Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacijos veiklos stiprinimas“ administratorė Agnė Urbelytė, tel. 8 347 37 752, e. p. agne@lzi.lt.

Asociacija, Savanoriu pr. 287, LT-50127 Kaunas, tel. 8-37 555 415, faks. 8-37 55176,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 302089538, atsisk. sask. LT767044060006588716 AB SEB bankas, kodas 70440

E. paštas a.sasnauskas@lsdi.lt

Tinklapio sukūrima remia Lietuvos mokslo taryba.