asociacijaasociacija
Tyrimų naujienos

MAISTO INSTITUTAS

Žemes ūkio ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 3D-527 (Valstybės žinios, 2005, Nr. 135-4868) dėl žemes ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo III skyriuje „Pieno kokybės vertinimas“ nurodyta, kad inhibitorinės medžiagos tiriamos sparčiaisiais metodais pagal „Mikrobiologinės kontrolės instrukciją pieno perdirbimo įmonėms“, patvirtintą Kauno technologijos universiteto Maisto instituto direktoriaus 2004 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V1-28 ir suderintą su Žemės ūkio ministerija bei Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Pateikiame šios instrukcijos dalį (4.18 skyrių), susijusią su minėtu įsakymu
2. Išvados ir rekomendacijos dėl ES paramos schemų taikymo nugriebto pieno (nugriebto pieno miltelių) panaudojimo pašarų gamyboje. 2005 m.
3. Funkcinio maisto produktų reglamentavimo taisyklės

4. Rekomendacijos pieno perdirbimo įmonėms dėl konservantų, slopinančių mielių ir mikroskopinių grybų augimą pieno produktuose laikymo metu

5. Rekomendacijos pieno perdirbimo įmonėms dėl mielių ir mikroskopinių grybų prevencijos, naudojant plovimo ir dezinfekavimo priemones pieno produktų gamyboje

6. Rekomendacijos duonos pramonės įmonėms dėl B grupės vitaminų ir angliavandenių priedų optimalių kiekybinių derinių taikymo ruginės ir ruginės-kvietinės duonos plikinių mezofilinio pienarūgščio rūgimo pagerinimui

7. Rekomendacijos duonos pramonės įmonėms dėl B grupės vitaminų ir angliavandenių priedų optimalių kiekybinių derinių taikymo ruginės ir ruginės-kvietinės duonos plikinių termofilinio pienarūgščio rūgimo pagerinimui

8. Išvados-rekomendacijos ekologiškai pieno ir mėsos žaliavai ir produktų gamybai ūkio ar kooperatyvo lygmenyje

9. Rekomendacijos rauginto pieno produktų (kefyro, grietinės) ir saldinto sutirštinto pieno tekstūrai pagerinti. 2006 m.

10. Pomidorų padažų techninio reglamento projektas 2009 m. ir raštas atsiliepimams

LAMMC TYRIMŲ NAUJIENOS

Žemdirbystės institutas

Ilgalaikės tyrimų programos:

Antropogeninio poveikio dirvodaros raidai monitoringas, optimalaus gamtinių resursų naudojimo prognozavimas ir dirvožemio apsaugos priemonių tyrimas.

Maisto medžiagų poreikio programuotam derliui išauginti nustatymo ir operatyvinės augalų mitybos diagnostikos metodų kūrimas.

Agrocheminių dirvožemių savybių kitimo, veikiant natūraliems ir antropogeniniams veiksniams, dėsningumų tyrimai.

Javų ir daugiamečių žolių genetiniai, biotechnologiniai ir fiziologiniai tyrimai.

Žemės ūkio augalų selekcija.

Agrofitocenozių struktūros ir žemdirbystės sistemų tobulinimas.

Optimalių dirvožemio fizikinių savybių parametrų ir jų kitimo dėsningumų, taikant skirtingo žemės dirbimo būdus bei minimalaus žemės dirbimo sistemas, nustatymas.

Lauko augalų ligų ir kenkėjų plitimo dėsningumų, žalingumo tyrimai ir aktyvių augalų apsaugos priemonių asortimento tobulinimas.

Žemės ūkio augalų apsaugos nuo piktžolių sistemos rengimas ir herbicidų egzistavimo trukmės aplinkoje tyrimai.

Pievų ir lauko žolynų bioįvairovės formavimosi ir kitimo dėsningumų agrobiologiniai tyrimai įvairios genezės ir tvarumo agrolandšaftuose.

Ekologinis ūkininkavimas: moksliniai tyrimai ir plėtra.

Bičių Apis mellifera genofondo išsaugojimo, bitininkavimo technologijų bei bičių produktų kokybės tyrimai.

Energinės paskirties augalų biomasės formavimosi agrobiologiniai tyrimai

Moksliniai tiriamieji darbai:

LŽI mokslo darbuotojai dalyvauja Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamų prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių programų projektuose „Kenksmingos medžiagos žemės ūkio produkcijoje: rizikos veiksniai ir prevencija (KENKSMEDA)“, „Tarpmikrosatelitinių (ISSR) žymenų taikymas daugiamečių pašarinių žolių požymiams ženklinti“, „Kviečiai specialios paskirties biopolimerams“ (KVIETPOLIMER), „Augalinės biomasės energinės vertės didinimas biotechnologiniais metodais“ (BIOMASĖ BIODUJOMS), „Aliejinių augalų produktyvumo ir atsparumo patogenams valdymas“ (BIOKURAS), „Ūkiškai reikšmingų vabzdžių, erkių bei grybų populiacijų genomikos tyrimai Baltijos regione (GENŪKIS) ir kt.

Vienas pagrindinių Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos remiamų darbų yra Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo įgyvendinimo priemonių programa – „Augalų genetinių išteklių moksliniai tyrimai“.

Kasmet LŽI atliekama daugiau kaip 20 mokslinių taikomųjų tyrimų, subsidijuojamų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Tai tyrimai žemės ūkio augalų auginimo technologijoms tobulinti, augalininkystės produkcijos kokybei gerinti.

Kasmet apie 50–60 mokslinių tiriamųjų darbų remia Lietuvos ir užsienio ūkio subjektai.

Mokslinių tyrimų apimtys

2005

2006

2007

2008

Biudžetiniai moksliniai tyrimai:

programos

14

14

12

13

darbai

135

101

89

87

Valstybės mokslo programa „Augalų genetinių išteklių moksliniai tyrimai 2004–2008 m.“

1

1

1

1

LVMS fondo remiami darbai

22

19

22

25

ŽŪM remiami darbai

27

19

15

23

Lietuvos ūkio subjektų remiami darbai

34

35

24

19

Užsienio ūkio subjektų remiami darbai

14

28

21

35

Tarptautinės sutartys ir projektai

17

17

17

15

MIŠKININKYSTĖS INSTITUTAS

Lietuvos miškų instituto 2008 metų veiklos apžvalga

SODININKYSTĖS IR ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTAS

MOKSLINĖS ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS MEDŽIAGA

Asociacija, Savanoriu pr. 287, LT-50127 Kaunas, tel. 8-37 555 415, faks. 8-37 55176,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 302089538, atsisk. sask. LT767044060006588716 AB SEB bankas, kodas 70440

E. paštas a.sasnauskas@lsdi.lt

Tinklapio sukūrima remia Lietuvos mokslo taryba.