asociacijaasociacija
LAMMC vyko kasmetinė ataskaitinė konferencija

2016 m. sausio 27–29 d. vyko kasmetinė mokslinė ataskaitinė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro konferencija „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“. Tai renginys turintis ilgametes tradicijas. Konferencijos metu centro kamieninių ir regioninių padalinių mokslininkai pristatė mokslinius pranešimus žemės ūkio, miško bei sodo ir daržo augalų tematikomis.

Skaitykite toliau »

2012 m. „Baltijos organinių trąšų tvarkymo“ apdovanojimas

 

„AgroMatch“ 2012. Dalykiniai susitikimai organinių trąšų tvarkymo tematika parodoje „Agromek“

 

PROFESINIS VIZITAS Į ČEKIJOS RESPUBLIKĄ

Vykdant projektą „Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacijos veiklos stiprinimas“ kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-024, pagal poveiklę 1.1.2.1. „Augalininkystės naujovės ir technologijų plėtra“, š. m. kovo 5-9 dienomis buvome išvykę profesinio vizito į Čekijos Respubliką.

Komandiruotės metu Dr. Audrius Sasnauskas, Dr. Marius Aleinikovas ir  Dr. Virginijus Feiza aplankė Sodininkystės mokslinio tyrimo ir selekcijos institutą Holovousy (Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy Ltd.). Institutas įkurtas 1951m., o nuo 1990 m. įgavo privataus instituto statusą. Institute dirba 20 mokslo darbuotojų. Svarbiausios mokslinės veiklos kryptys: sėklavaisių ir kaulavaisių selekcija, laboratorinės paslaugos nustatant grybines ligas, bakterijas, virusus ir jų sukėlėjus, biotechnologiniai tyrimai. Dalykinio susitikimo metu mokslininkai buvo  supažindinti su atliekamais moksliniais obelų, slyvų bei trešnių veislių tyrimais, aplankėme sveikos sodinamosios medžiagos ir selekcinius daigynus šiltnamiuose bei selekcinius sodus. Dr. Audrius Sasnauskas, Dr. Marius Aleinikovas ir  Dr. Virginijus Feiza dalyvavo obelų veislių vaisių degustacijoje. Gavome naujausią literatūrą apie naujai registruotas sodo augalų veisles Čekijos Respublikoje ir literatūros apie institute atliekamus mokslo darbus. Skaitykite toliau »

Mokslinių gebėjimų stiprinimas

UNIVERSITETŲ ŽINIŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

 

 

Srutas galima paversti vandeniu ir trąšomis

Pranešimas spaudai 2011m.lapkričio 2-oji

Srutas galima paversti vandeniu ir trąšomis

Švedų kompanija „Biotain“ laimėjo 2011 metų „Baltijos organinių trąšų tvarkymo apdovanojimą“.

Švedijos mieste Sanga-Säby vykusioje konferencijoje „Žalesnis žemės ūkis mėlynesnei Baltijos Jūrai“ buvo paskelbtas 2011 metų „Baltijos organinių trąšų tvarkymo apdovanojimo“ nugalėtojas. Nugalėtoju tapo Švedijos kompanija „Biotain“ iš Ängelholm miesto sukūrusi technologiją „Splitbox-Agri“.

Generalinis „Biotain“ direktorius Per Ewers prizo įteikimo ceremonijoje pasakė:

- „Mes esame labai laimingi ir pagerbti, kad mūsų technologija laimėjo „Baltijos organinių trąšų tvarkymo apdovanojimą“. Mes nekantraujame prisidėti prie Baltijos Jūros taršos mažinimo ir problemą paversti naujais ištekliais“.

„Biotain“ išvystė technologiją, kuri leidžia sumažinti bendrą mėšlo masę 90 %. Proceso pabaigoje gaunamos skystoji bei sausoji frakcijos ir vanduo. Sausoji frakcija gali būti naudojama kaip trąša, biodujų gamybai arba kaip kuro granulės, o skystoji frakcija – kaip trąša. Vanduo tampa toks švarus, kad jį galima grąžinti į aplinką arba naudoti drėkinimui.

Nugalėtojas buvo išrinktas iš šešių, paraiškas pateikusių, dalyvių. Tarp apdovanojimui pristatytų inovatyvių technologijų buvo mėšlo rūgštinimo bei substrato, gauto iš biokuro gamyklų, džiovinimo technologijos.

Kompaniją „Biotain“ nugalėtoja išrinko žiuri, kurią sudarė projekto „Baltijos organinės trąšos“ koordinatorius, Suomijos žemės ūkio produkcijos tyrimų instituto (MTT) technologijų direktorius Markku Järvenpää ir Danijos CEO žemės ūkio verslo parko direktorius Lars Visbech Sørensen. Kompanija „Biotain“ buvo pripažinta nugalėtoja atsižvelgiant į naujos technologijos vertę, komercinį mėšlo perdirbimo technologijos potencialą, logistinę naudą bei ambicijas kuriant naujus produktus. Apdovanojimas buvo skirtas remiantis rašytinėmis paraiškomis, taigi nebuvo įvertinta praktinė technologijos nauda.

Projekto „Baltijos organinės trąšos“ tikslai yra verslo atnaujinimas ir plėtra, darbo vietų kūrimas ir technologijų eksportas naudojant organinėse trąšose esančius maisto medžiagų ir energijos išteklius. Šių tikslų siekiama tiriant ir vertinant technologijas, skatinant verslą organinių trąšų tvarkymo technologijų srityje. Taigi „Baltijos organinių trąšų tvarkymo apdovanojimas“ buvo įteiktas. Šis apdovanojimas buvo paskirtas pirmą kartą, tačiau tikimasi, kad tai taps tradicija.

Skaitykite toliau »

Pranešimas

 

Pranešimas spaudai 2011 m. lapkričio 2 d.

Ar gali žemės ūkis tapti pavyzdžiu kelyje į tvarumą?

Trys ES projektai suvienijo jėgas, kad rastų sprendimus žemės ūkio aplinkosaugos klausimams išspręsti

 

Lapkričio 2d., Sånga-Säby,Švedija. Trys ES finansuojami projektai sukvietė žemės ūkio ir aplinkosaugos atstovus į „Baltijos Jūros regiono konferenciją“ aptarti, kaip siekti tvaresnio žemės ūkio. Konferencija „Žalesnis žemės ūkis mėlynesnei Baltijos Jūrai“ vyko Sånga-Säby vietovėje lapkričio 2-3 dienomis. Konferencijoje dalyvavo 160 politikų, mokslininkų, ūkininkų bei jų konsultantų, aplinkosaugos organizacijų ir  verslo atstovų.

Šie projektai vertina žemės ūkio aplinkosaugos iššūkius ir ieško sprendimų skirtingais būdais. Projektas „Baltijos kompasas“ yra svarbiausiais sprendžiant strategines problemas bei išankstines sąlygas įgyvendinant geresnės žemės ūkio aplinkosaugos priemones. „Baltijos organinės trąšos“ akcentuoja galimą mėšlo maistinių medžiagų ir energijos naudą. „Baltijos Susitarimas“ telkia dėmesį į konsultacijas ir patarimus ūkininkams. Kartu šiems projektams buvo skirta virš 14 milijonų eurų paramos iš Europos Sąjungos Baltijos Jūros Regiono Programos 2007-2013 metams. Visi projektai turi partnerių Baltijos Jūros regione, o tai palengvina apsikeitimą žiniomis ir nuoširdų regiono bendradarbiavimą.

„Vieningas mūsų darbas jau įrodė, kad vyriausybės turi skatinti apsikeitimą patirtimi bei tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Turi būti akcentuojamos naujos sistemos ir žemės ūkio konsultacinės paslaugos“, nurodė projekto „Baltijos kompasas“ koordinatorius Staffan Lund, dirbantis Švedijos Žemės ūkio mokslų universitete.

Projektų rezultatai suteiks naudos visiems, kurie dirba su žemės ūkio aplinkosaugos projektais Baltijos Jūros Regione. Šie projektai skatins geriausių technologijų bei pažangios žemės ūkio praktikos vystymąsi ir patars ūkininkams, kaip juos įgyvendinti. Projektai gerina sąsajas tarp politinių instrumentų bei priemonių vietiniam ir privačiam sektoriui, skatina aplinkosaugos mokslo pritaikymą ir demonstruoja sistemingos inovacijos būdus. Projektų rezultatai suteiks naudingos informacijos politikams visame Baltijos Jūros Regione.

Skaitykite toliau »

Kvietimas

Baltijos jūros regione plėtojamam intensyviam žemės ūkiui reikia daug maisto medžiagų ir energijos, tačiau ne visi ištekliai, taip pat ir organinės trąšos, yra efektyviai panaudojami. Vis dar gaji nuomonė, kad mėšlas yra tik gamybos atlieka ir aplinkos taršos šaltinis.

Siekiant sėkmingiau spręsti šias problemas, 2010 metų rudenį pradėtas vykdyti ES Baltijos jūros regiono programos projektasBaltijos forumas pažangioms technologijoms ir darniam organinių trąšų tvarkymui – Baltijos organinės trąšos (Baltic Forum for Innovative Technologies for Sustainable Manure Management – Baltic Manure)

Projekto tikslai yra stiprinti verslą, gerinti maisto medžiagų apykaitos ciklus, skatinti atsinaujinančios energijos naudojimą ir mažinti aplinkos taršą, susijusią su žemės ūkio plėtra Baltijos jūros regione. Siekiama prisidėti prie Baltijos jūros regiono virsmo patrauklia investuoti, dirbti ir gyventi vieta.

Projekte nagrinėjamos 5 temos:
naujos organinių trąšų tvarkymo technologijos,
organinių trąšų rūšių normatyvų standartizavimas, išryškinant fosforo reikšmę, organinių trąšų tvarkymo technologinės grandinės tvarumo vertinimas,
organinių trąšų energinis potencialas, verslo inovacijos.

Projekte dalyvauja 18 institucijų iš 8 šalių. Lietuvoje projekto dalyvis yra Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras.Daugiau informacijos apie projektą galima rasti projekto internetinėje svetainėje adresu: http://www.balticmanure.eu

Baltijos forumas pažangioms technologijoms ir darniam organinių trąšų tvarkymui – Baltijos organinės trąšos

2011 09 07

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKĄ

2011 m. Baltijos organinių trąšų tvarkymo apdovanojimui